* Пользователь

Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

* Статистика сайта

 • *Всего: 2126
 • *Последний: esaupport

 • *Всего сообщений: 65735
 • *Всего тем: 2071
 • *Посещений сегодня: 53
 • *Максимум посещений: 577
(12 Января 2023, 10:11:02)
 • *Пользователей: 0
 • *Гостей: 37
 • *Всего: 37

Автор Тема: Договор совладения при передачи собаки новому владельцу.Украина  (Прочитано 11945 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн BUKashka

 • Глобальный модератор
 • Форумчанин
 • *****
 • Сообщений: 3778
 • Пол: Женский
 • Мой любимый Пятачок
  • http://photofile.ru/users/bukashka-76/
Предлагаю отдавать фондовских собак вот под такой договор совладения.Договор составлен согласно  законодательства Украины.


ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ СОБАКОЮ

місто ____________________
«         » _________________ 2010 р.
____________________________________________________________ (П.І.Б. повністю), надалі "Власник", і ____________________________________________________________ (П.І.Б. повністю), надалі "Новий власник", уклали цей Договір спільного володіння, тут і далі "Договір", про нижченаведене:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом Договору є спільне володіння собакою породи англійський бультер'єр, стать _________________, народженний  «     » _________________ _________  р., клеймо_________________, забарвлення __________________________, з метою створення найбільш сприятливих умов утримання, виховання і дресирування собаки, а також задоволення бажання Нового власника придбати собаку даної породи.
1.2. До Договору додається фотографія (фотографії) передаваної собаки (Додаток №1). Фотографії собаки є невід'ємною частиною цього Договору і можуть бути зшиті з Договором в єдиний документ.
1.3. Договір набирає чинності і стає обов'язковим для сторін з моменту його підписання.

2. МАЙНОВІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ

2.1. Власник зобов'язується відразу після підписання даного договору надати Новому власникові, як вклад в спільне майно, собаку породи англійський бультер'єр, стать _________________, народженний  «     » _________________ _________  р., клеймо_________________, забарвлення __________________________, що належить йому на праві власності.
2.2. Новий власник зобов'язується прийняти собаку та, в якості внеску в загальне майно, надати собаці відповідні умови утримання, належний догляд, повноціннє годування і т. п.
2.3. Спільне майно Сторін зі цим Договором оцінюється в національній валюті в еквіваленті 300 $ США (триста доларів США) по курсу НБУ. Частка Власника при цьому складає 30%, а частка Нового власника 70%. Новий власник не має права розпоряджатися своєю часткою в спільному майні без згоди Власника.
2.4. Новий власник приймає на себе всі витрати, пов'язані з утриманням собаки.

3. ВЕДЕННЯ СПІЛЬНИХ СПРАВ   

3.1. Ведення спільних справ Сторонами за цим Договором покладається на Нового власника. 
3.2. Новий власник здійснює ведення спільних справ на підставі цього Договору або доручення, виданого Власником. 
3.3. У офіційних документах в графі "власник собаки" Новий власник зобов'язаний вказувати два прізвища: свою і Власника.
3.4. Письмова згода Власника за цим Договором в обов'язковому порядку потрібна для вирішення наступних питань:
- про відчуження частки Власника/Нового власника в спільному майні;
- про розмір і порядок здійснення додаткових внесків в спільне майно;
- про переміщення майна з постійного місця перебування;
- про надання вет.допомоги собаці, хірургічного втручання, застосуванні призначених лікувальних/профілактичних препаратів;
- про вчення /дресирування;
- про в'язку/схрещення собаки.

4. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ЗБИТКІВ

4.1. Всі збитки, пов'язані з утриманням спільного майна, переходять до Нового власника. 
4.2. В разі загибелі собаки по незалежних від Нового власника причинам останній перед Власником відповідальності не несе.
Випадками загибелі собаки без провини Нового власника слід вважати наступні:
- вроджена вада серця;
- вроджені аномалії внутрішніх органів;
- загибель від чуми, ентерита, гепатиту протягом перших 3-х тижнів з моменту початку дії цього договору;
- загибель від невиліковної хвороби, за умови, що власник здійснив всі необхідні заходи для порятунку собаки;
- загибель в результаті стихійного лиха, війни та військовіх дій, блокади.
4.3. Прибуток від утримання спільного майна є власністю Нового власника.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. В разі загибелі собаки при обставинах, не передбачених в п. 4.2 цього Договору Новий власник несе відповідальність у вигляді обов'язку сплатити Власникові протягом 6 (шести) календарних місяців з дня загибелі собаки грошову суму в національній валюті по курсу НБУ в розмірі еквівалентному 300 $ США (триста доларів США).
5.2. Сторона, що порушила одне з положень п. 3.4 цього Договору, зобов'язана сплатити іншій стороні неустойку в національній валюті по курсу НБУ в розмірі еквівалентному 100 $ США (ста доларів) протягом одного місяця з дня виявлення порушення іншою Стороною.
5.3. В разі жорстокого поводження з собакою з боку Нового власника, незадовільних умов утримання, недостатнього годування, догляду, Власник має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку і безоплатно вилучити собаку у Нового власника. Новий власник в цьому разі зобов'язаний сплатити Власнику неустойку в національній валюті по курсу НБУ в розмірі еквівалентному 300 $ США (триста доларів) протягом першого подальшого місяця з дня вилучення собаки.
5.4. В разі втрати собаки негайно (не пізніше ніж три години) повідомити про це Власникові і здійснювати пошук за свій рахунок. В разі не знаходження собаки в період шести місяців з дня втрати Новий власник зобов'язаний сплатити Власнику неустойку в національній валюті по курсу НБУ в розмірі еквівалентному 300 $ США (триста доларів) протягом першого подальшого місяця.
5.5. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за Договором, повинна негайно, (але не пізніше трьох днів після настання такої неможливості) сповістити іншу Сторону про це.
5.6. Відповідальність Сторін за цим Договором перед третіми особами, що виникли в період спільного володіння собакою, повністю лягає на Нового власника, як на Сторону, що здійснює ведення загальних справ.

6. ТЕРМІН  ДІЇ  ДОГОВОРУ ТА  ІНШІ  УМОВИ
6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами. 
6.2. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору мають бути оформлені письмово і підписані обома Сторонами.
6.3. Дія договору припиняється:
- в разі повернення собаки Власникові;
- в разі смерті собаки;
- в разі смерті Нового власника (у останньому випадку собака має бути повернена Власникові, якщо у родичів померлого Нового власника немає можливості і бажання залишити собаку у себе і прийняти на себе всі права і обов'язки, зазначені в Договорі.
6.4. При умові неухильного дотримання Новим власником своїх обов’язків, визначених за Договором та належному утриманні спільного майна, про що щомісячно Власником складається Акт огляду собаки, право власності спільним майном в повному обсязі переходить до Нового власника.

   6.5. Цей Договір не підлягає нотаріальному посвідченню і не врегульовані ним стосунки визначатимуться Цивільним кодексом України та  законодавством України.
   6.6. Всі спори, що виникають за цим Договором, вирішуються за погодженням Сторін, а при неможливості цього - у встановленому законодавством України судовому порядку.
   6.7. Цей договір заміняє будь-яку угоду по даному предмету, укладену раніше Сторонами в усній або письмовій формі.
6.8. Цей договір складений українською мовою на 3-х аркушах, в трьох ідентичних примірниках (по примірнику для кожної зі Сторін), які мають однакову юридичну силу.

Додатки до Договору:

1. Фотографія (-ії) собаки - ____ штук;
2. Розписка від всіх мешканців квартири/будинку про згоду прийняти собаку на всіх умовах Договору – на окремому аркуші в 2-х екземплярах;
3. Ветеринарна  довідка про стан здоров'я собаки на момент передачі Новому власникові.

7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
7.1. Власник:
П.І.П. ___________________________________________________________________
Адреса регістрації:_________________________________________________________,
Фактична адреса:_________________________________________________________
Паспортні данні: серія _________________, № ______________________________,
Виданий (орган, що видав) ____________________________________________________,
Дата видачі: ______________________________________________________________
Тел. №1:____________________; тел. №2 ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
підпис П.І.Б.

7.2. Новий власник:
П.І.Б. ___________________________________________________________________
Адреса регістрації:_________________________________________________________,
Фактична адреса:_________________________________________________________
Паспортні данні: серія _________________, № ______________________________,
Виданий (орган, що видав) ____________________________________________________,
Дата видачі: ______________________________________________________________
Тел. №1:____________________; тел. №2 ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
підпис П.І.Б.

« Последнее редактирование: 03 Ноября 2010, 01:05:04 от Bulldozer »
8(0564)01-56-73    +38-067-754-29-69